Gratis verzenden vanaf € 45,-
  Altijd vers gesneden
  Vacuüm verpakt geleverd

  Gratis verzenden vanaf € 45,-

  Altijd vers gesneden

  Vacuüm verpakt

Let op: Wij versturen geen bestellingen tussen vrijdag 29-12-2023 en zaterdag 06-01-202

hart voor kaas

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden (ook wel leveringsvoorwaarden).
Deze voorwaarden zorgen voor helderheid en op deze manier voorkomen we misverstanden en teleurstelling.

Een bestelling kan geplaatst worden wanneer de klant of consument akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op:

 • Het bestellen van producten via de webshop / website van Marcel’s Kaaskraam
 • Het betalen van producten via de webshop / website van Marcel’s Kaaskraam
 • Het leveren van producten van Marcel’s Kaaskraam
 • Het retourneren (ruilen) van producten

Deze voorwaarden zijn opgesteld door

Marcel’s Kaaskraam
Kievit 11
8131 HD WIJHE

Leidend voor deze voorwaarden is de overeenkomst welke aangegaan wordt tussen de verkoper en koper. Dit zijn:

Verkoper
De aanbieder van de producten via marcelskaaskraam.nl. In dit geval is dit Marcel’s Kaaskraam, gevestigd aan de Kievit 11 in Wijhe en ingeschreven onder registratienummer 60210532 bij de Kamer van Koophandel.
Klant / consument of koper
De klant van Marcel’s Kaaskraam die via de webshop / website een bestelling plaatst. Dit kan een natuurlijk persoon zijn of een bedrijf, organisatie of instelling.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaan de koper en verkoper deze overeenkomst aan.

Adres- en bedrijfsgegevens

Marcel’s Kaaskraam
Kievit 11
8131 HD Wijhe
KvK 60210532

Definities

Marcel’s Kaaskraam (verkoper)
Het bedrijf achter de webshop die aangeboden wordt via www.marcelskaaskraam.nl.

Klant of consument (koper)
Een natuurlijk persoon of bedrijf dat of die een bestelling plaatst via de webshop van Marcel’s Kaaskraam.
Als gevolg van deze bestelling gaat deze klant of consument een overeenkomst op afstand aan met Marcel’s
Kaaskraam.

Overeenkomst op afstand
Een akkoord voor een levering van producten door Marcel’s
Kaaskraam, op basis waarvan de klant of consument bepaalde rechten en verplichtingen heeft.

Bedenktijd en herroepingsrecht
Een periode waarin de consument of klant een beroep kan doen op het herroepingsrecht of ontbindingsrecht.
Deze periode is veertien dagen. Er kan een beroep worden gedaan op het ontbinden van de overeenkomst op afstand voor bepaalde producten.
Omdat Marcel’s Kaaskraam versproducten levert gelden er uitzonderingen op dit herroepingsrecht.
Meer informatie is te vinden op de pagina met informatie over het retourneren van producten.

Werkdag
Een dag in de week waarop normaal gesproken aangenomen mag worden dat gewerkt wordt.
Dit zijn de dagen maandag tot en met vrijdag.

Dag
Een dag in de week, welke mogelijk een werkdag of een dag in het weekend betreft.
Ook wel bekend als een kalenderdag.

Schriftelijke communicatie
Hoewel de definitie voor schriftelijke communicatie bestaat uit de klassieke vorm van communicatie op basis van een communicatie op papier, verstaan wij hieronder ook de elektronische communicatie per email.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 14 januari 2021 en zijn van toepassing op de webshop van Marcel’s Kaaskraam en bijbehorende service en diensten, alsmede het productassortiment.
Leidend hierbij is de overeenkomst op afstand die de consument of klant aan gaat met Marcel’s Kaaskraam.

Controleer de wijzigingsdatum aan het einde van deze pagina om te zien of er sinds het moment van verschijnen aanpassingen doorgevoerd zijn in deze voorwaarden.

Zodra een bestelling financieel wordt afgerond zal worden gevraagd of de consument of klant akkoord gaat met deze voorwaarden en zijn deze van kracht voor de bestelling in kwestie.
Indien na het geven van een akkoord het de bedoeling is om de algemene voorwaarden door de consument of klant te laten ontbinden, zal de bestelling automatisch komen te vervallen.
Dit dient de consument of klant voordat de bestelling is verzonden kenbaar te maken.

Ontbinding en herroeping

Hoewel de voorwaarden voor ontbinding of herroeping afzonderlijk vermeld staan op deze pagina, is het van belang deze ook op te nemen in onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn immers leidend voor het bestellen van producten via de webshop van Marcel’s Kaaskraam.
De hoofdpunten van deze voorwaarden voor ontbinding of herroeping zijn:

 • Zonder opgaaf van reden de producten of een deel ervan binnen veertien dagen retourneren.
 • Uitgesloten zijn producten met een beperkte houdbaarheid als beschreven op de pagina met informatie over het retourneren.

Het beroepen op het ontbindingsrecht begint met het informeren van Marcel’s Kaaskraam binnen de gestelde termijn van veertien dagen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier. Dit bericht wordt hierna bevestigd door een medewerker van Marcel’s Kaaskraam.
Het ontbinden of herroepen is alleen mogelijk wanneer de producten door de consument of klant retour gestuurd worden.
De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument of klant. Wel wordt het gehele bedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten teruggestort.
De producten worden met alle toebehoren (inclusief een pakbon en vermelding van het ordernummer) verstuurd naar:

Marcel’s Kaaskraam
Kievit 11
8131 HD WIJHE

Marcel’s Kaaskraam beoordeeld of er sprake kan zijn van het restitueren van het bedrag dat voldaan is voor de bestelling waarop het herroepingsrecht van toepassing is.
Het retour bedrag, indien van toepassing, wordt binnen veertien dagen overgemaakt naar de consument of klant.

Uitzonderingen op het ontbindingsrecht

De volgende producten zijn uitgesloten:

 • Producten met een houdbaarheidsdatum welke korter is dan veertien dagen na het tijdstip van bezorgen.
 • Producten welke gebruikt of geopend zijn.
 • Producten welke gebonden zijn aan sterke prijsschommelingen of aanbiedingen waarop Marcel’s Kaaskraam geen invloed heeft kunnen uitoefenen.

Prijzen en productaanbod

Alle prijzen die zichtbaar zijn op onze website zijn inclusief 9% BTW, enkelen inclusief 21% BTW. De kosten die voldaan moeten worden voor het verzenden van het product zijn zichtbaar zodra de bestelling afgerond is.
Bepalend hiervoor is het invoeren van een postcode van het afleveradres.
Is een product toegevoegd aan de winkelwagen en wordt er afgerekend, dan zal de prijs van het artikel niet wijzigen. Het bedrag dat zichtbaar is in de getoonde productinformatie is leidend.
Indien er akkoord gegaan wordt met de elektronische aankoop, dan zal deze prijs ook zichtbaar zijn in iedere verdere vorm van communicatie.
Is het product aangekocht buiten een periode waarvoor een actie of aangepaste prijs geldt, dan is het niet mogelijk om achteraf in aanmerking te komen voor korting.

Financiële afhandeling

De overeenkomst tussen Marcel’s Kaaskraam en de klant of consument is definitief wanneer er gekozen is voor de optie om te betalen.
Hiermee stemt de klant of consument in met de algemene voorwaarden en is hiermee het bedrag ter waarde van de bestelling en de eventuele verzendkosten verschuldigd.
Het betalen van de bestelling is mogelijk via het betalingsplatform Rabobank OnlineKassa. Hierbij heeft de klant of consument de keuze uit:

 • Een betaling via iDEAL
 • Een betaling via creditcard

De keuze voor het betalen via iDEAL of creditcard zorgt ervoor dat direct een transactie in gang wordt gezet via het betalingsplatform Rabobank OnlineKassa.


Transactiekosten

Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht voor het betalen via iDEAL of creditcard.

Levering / bezorging

Marcel’s Kaaskraam is verplicht om na het afronden en betalen van de bestelling over te gaan tot de verwerking van de bestelling. Leidend hierbij is de product voorraad.
De bestelling zal, indien op voorraad, de volgende werkdag geleverd worden.

Er worden geen bestellingen bezorgd op de volgende dagen: maandag en zondag.
Voor het bezorgen (leveren) van bestellingen maakt Marcel’s Kaaskraam gebruik van het netwerk van PostNL.
Mocht een product niet op voorraad zijn, dan wordt de bestelling zoveel mogelijk afgerond. Er wordt altijd gekeken naar een passende oplossing. Deze kan bestaan uit:

 • Het aanbieden van een vervangend product (na overleg).
 • Een restitutie van het bedrag dat betaald is voor het product. Dit kan echter nooit meer zijn dan vijftig procent van het totale aankoopbedrag.

Omdat Marcel’s Kaaskraam gebruik maakt van het netwerk van PostNL krijgt u altijd een track and trace code op het opgegeven e-mailadres.

Verzendkosten

Standaard is het verzendbedrag ingesteld op €4,00 of € 6,95 per verzending. Is het totaalbedrag van de bestelling, exclusief de bezorgkosten hoger dan 45,00 dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

Klachten en garantie

Van Marcel’s Kaaskraam mag de consument of klant verwachten dat er alles aan gedaan zal worden om de producten in een ordelijke staat te leveren. Hierbij horen ook instructies voor het bewaren van de producten welke onderdeel vormen van de bestelling.
Het bewaaradvies is te vinden op de bijgeleverde flyer of op de website.
Het assortiment uit onze webshop mag aan alle redelijke verwachtingen van de klant of consument voldoen. Aanvullende garanties kunnen echter niet geleverd worden.
Is het product niet in orde door een fout tijdens productie of het vervoer, dan zal een nieuw of vervangend product geleverd worden. Is duidelijk dat er sprake is van een product dat niet meer is opgenomen in het assortiment,
dan zal een alternatief aangeboden worden tegen een gelijke prijs.
Mocht blijken dat het product door onzorgvuldigheid van de klant of consument in een onredelijke staat terecht is gekomen, dan vervallen bovenstaande garanties onmiddellijk. Hieronder vallen: onjuiste opslag,
het niet in acht nemen van de uiterste houdbaarheidsdatum of het incorrect openen of sluiten van het verpakkingsmateriaal.

Klachten

Heeft u klachten, dan kunt u ons mailen via info@marcelskaaskraam.nl. Deze klacht zal binnen drie werkdagen na ontvangst voorzien worden van een eerste reactie (ontvangstbevestiging).
Hierna heeft Marcel’s
Kaaskraam veertien dagen de tijd om een antwoord te formuleren of een oplossing aan te bieden. Het afhandelen van een klacht zal altijd schriftelijk plaatsvinden.
Aandachtspunt hierbij is de uiterste houdbaarheidsdatum van onze (vers)producten. De garantie is vanzelfsprekend afhankelijk van de levensduur van het product. Een klacht dient daarom binnen 48 uur na levering kenbaar gemaakt te worden.
Mocht er sprake zijn van een beschadiging of defect welke het gevolg is van het vervoeren van de bestelling, dan geldt eveneens een termijn van 48 uur waarbinnen dit kenbaar gemaakt kan worden.
Hiervoor zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, zoals fotomateriaal van het product of de verpakking.

Akkoord met de voorwaarden?

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat er ingestemd wordt met deze algemene voorwaarden. Alleen door het plaatsen van een vinkje is het mogelijk om over te gaan tot het maken van een financiële transactie via iDEAL.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00